wmk_product_02

Davamlı İnkişaf

FosterIQorunIHörmət

Resursların məsul istehlakına və ətraf mühitin mühafizəsinə nail olmaq üçün biz texnoloji innovasiyalarımızı inkişaf etdirmək, eləcə də istehsal texnikalarını davamlı olaraq təkmilləşdirmək üçün davamlı həll yolları yaratmağa sadiqik.

Biz həmişə bu məqsədlərə çatmaq üçün çoxlu və səmərəli ölçmələr aparmağa həsr etmişik, bunlardan ən azı belə deyil:

Sustainability (1)
 • Karbon izimizi izləmək və karbon oksidi emissiyamızı azaltmaq üçün hədəflər təyin etmək
 • Fəaliyyətlərimizin ətraf mühitə təsirini minimuma endirməyə çalışmaq
 • Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə bütün milli qanunların, qanunvericilik aktlarının, qaydaların uyğunluğunun təmin edilməsi
 • Bütün təbii ehtiyatları qorumaq və bütün məhsul və proseslərimizdə təhlükəli maddələrin qanunsuz emissiyasını və ya utilizasiyasını mərhələli şəkildə aradan qaldırmaq
Sustainability (2)
 • Məhsullarımızda olan mineralların sosial məsuliyyətlə əldə edilməsini, istehsalını və istifadəsini təmin etmək
 • Münaqişədən təsirlənmiş və ya yüksək riskli ərazilərdən heç bir mineral əldə etmək və ya satmaq
 • Hadisə və xəsarətsiz iş yeri təmin etməyi öhdəsinə götürür

.

111
 • Karbon izimizi izləmək və karbon oksidi emissiyamızı azaltmaq üçün hədəflər təyin etmək
 • Fəaliyyətlərimizin ətraf mühitə təsirini minimuma endirməyə çalışmaq
 • Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə bütün milli qanunların, qanunvericilik aktlarının, qaydaların uyğunluğunun təmin edilməsi
 • Bütün təbii ehtiyatları qorumaq və bütün məhsul və proseslərimizdə təhlükəli maddələrin qanunsuz emissiyasını və ya utilizasiyasını mərhələli şəkildə aradan qaldırmaq
222
 • Məhsullarımızda olan mineralların sosial məsuliyyətlə əldə edilməsini, istehsalını və istifadəsini təmin etmək
 • Münaqişədən təsirlənmiş və ya yüksək riskli ərazilərdən heç bir mineral əldə etmək və ya satmaq
 • Hadisə və xəsarətsiz iş yeri təmin etməyi öhdəsinə götürür

.


QR kodu